Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rakoncc/rakon.com.pl/classes/Blowfish.php on line 69
Skontaktuj się z nami - Rakon

Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu z siedzibą pod adresem: Racibórz, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, które wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@rakon.com.pl.

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. tzw. RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcą danych mogą być nasi dostawcy usług IT, takich jak hosting, systemów informatycznych.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na wysłaną wiadomość.